Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Kampania edukacyjno-informacyjna „Śląskie. Odzyskana energia”.

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5,6-latków oraz uczniowie klasy IV i V uczestniczyli w zajęciach w związku z prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kampanią edukacyjno-informacyjną „Śląskie. Odzyskana energia”. W grupie przedszkolaków przeprowadzono dwa zajęcia, których celem było kształtowanie postaw proekologicznych poprzez: wyrabianie wśród dzieci nawyku dbania o środowisko naturalne, wyrabianie wśród nich nawyku segregowania odpadów, przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów odpadów, zaznajomienie dzieci z pojęciami: śmieci, odpady, segregacja. W klasie IV i V uczniowie  podczas zajęć rozmawiali o ekologii oraz o tym, jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiedzialna konsumpcja. Z zaciekawieniem obejrzeli oni  prezentację multimedialną. Ogromnym zaskoczeniem okazały się dane dotyczące ilości generowanych odpadów. Drugie spotkanie poświęcone było rzeczowej analizie opakowań – śmieci z naszych gospodarstw domowych. Uczniowie dokonali ich segregacji oraz wskazali zalety i wady. Przy okazji tych działań poruszony został niezwykle ważny temat recyklingu. Udział w kampanii uzmysłowił uczestnikom wiele istotnych spraw. Skłonił do samooceny oraz do wyciągnięcia kilku wniosków. Zajęcia zakończyły się stwierdzeniem: W naszych rękach los Ziemi.

 

Marzena Sapalska, Anna Lula