Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie.....................................

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

                                         .......................................................

                                            /data, podpis rodzica, opiekuna/

2. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

1.

........................................................................................................

imię i nazwisko                                        stopień pokrewieństwa

2.

........................................................................................................

imię i nazwisko                                        stopień pokrewieństwa

3.

........................................................................................................

imię i nazwisko                                     stopień pokrewieństwa

4.

........................................................................................................

imię i nazwisko                                     stopień pokrewieństwa

                                                                        .......................................................

                                                                        /data, podpis rodzica, opiekuna/

3. Dziecko jedzie do domu autobusem miejskim............tak

/nie...................................

4.Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy może wychodzić samodzielnie do czytelni, biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły.

                                               .......................................................

                                       /data, podpis rodzica, opiekuna/