Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Terminarz szkolny 2018/2019

TERMINARZ SZKOLNY 2018/2019

 

Terminy „ otwartych poniedziałków”:

 

Nauczyciele i wychowawcy klas oraz oddziałów przedszkolnych pełnią dyżur konsultacyjny w godzinach: 16.30- 17.30.

 

I półrocze:

 

- 8 października 2018r., - 5 listopada 2018r., - 10 grudnia 2018r., 8 stycznia 2019r.

 

II półrocze:

 

- 18 marca 2019r., - 9 kwietnia 2019r., - 6 maja 2019r.

 

Wywiadówki śródroczne i zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

- 18 września 2018r.- godz. 17.00- zebranie z rodzicami/ organizacyjne

- 22 listopada 2018r.- godz. 17.00 wywiadówki śródroczne

- 24 stycznia 2019r. - godz. 17.00- wywiadówka po I półroczu

- 25 kwietnia 2019r- godz. 17.00- wywiadówka śródroczna.

- 24 maja 2019r.- godz. 16.00- zebranie z rodzicami/ przewidywane oceny roczne

 

Zebrania Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019:

 

- 18.09.2018r.- m.in. zatwierdzenie Planu pracy szkoły

- 22.01.2019r.- klasyfikacja uczniów/ I półrocze,

- 12.06.2019r.- klasyfikacja uczniów/ roczna

- 21.06.2019r.- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/ 2019

 

Planuje się również 2 szkoleniowe zebrania Rady Pedagogicznej oraz inne zebrania wynikające z bieżących potrzeb szkoły, których terminy zostaną podane w trakcie roku szkolnego.

 

Dodatkowe dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019:

 

- 2 listopada 2018r., 2 maja 2019r.

- 15, 16, 17 kwietnia 2019r.- egzamin ósmoklasisty