Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Załącznik nr 1

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych  przy  szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice dzieci urodzonych w latach 2012-2015 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych .

 od dnia

od godz.

do dnia

do godz.

Czynności rodzica / etap rekrutacji

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

15 lutego

-

23 lutego

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

26 lutego

-

16 marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata , należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.

19 marca

-

23 marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30 marca

15:00

-

-

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

3 kwietnia

15:00

16 kwietnia

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

18 kwietnia

15:00

-

-

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

19 kwietnia

 

 

30 kwietnia

9 maja

 

 

18 maja

 

-

 27kwietnia

 

 

8 maja

 

 

17 maja

 

 

28 maja

 w godzinach pracy przedszkola/szkoły

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia)

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia ( do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia)

Rozstrzygniecie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia (do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej)

Postepowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

19 kwietnia

-

-

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

19 kwietnia

-

15 maja

 w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Rozpoczęcie  rejestracji wniosków                 o przyjęcie na wolne miejsca.

16 maja

-

21 maja

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

29 maja

15:00

-

-

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

30 maja

-

4 czerwca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

6 czerwca

15:00

 

-

Opublikowanie list dzieci przyjętych                    i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

7 czerwca

 

 

18 czerwca

25 czerwca

 

 

 

12 lipca

 

-

 15 czerwca

 

 

22 czerwca

 

 

3 lipca

 

 

 w godzinach pracy przedszkola/szkoły

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia)

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia ( do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia)

Rozstrzygniecie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia (do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej)