Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (dotyczy dzieci spoza obwodu)

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (dotyczy dzieci spoza obwodu)

 

Składanie zgłoszeń (dzieci z obwodu – od 1 marca do 14 marca 2018 r.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

  1.  

Podanie informacji o wolnych miejscach

16 marca 2018 r.

23 kwietnia 2018 r.

  1.  

Składanie wniosków wraz z załącznikami

19 – 30 marca 2018 r.

24 kwietnia – 4 maja 2018r.

  1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

4 kwietnia – 6 kwietnia 2018 r.

7 maja – 8 maja 2018r.

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia 2018 r.

do godz. 15 00

9 maja 2018 r.

do godz. 15 00

  1.  

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane

10 – 16  kwietnia 2018 r.

 

10 – 15 maja 2018 r.

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 kwietnia 2018 r.

do godz. 15 00

18 maja 2018 r.

do godz. 15 00

  1.  

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 25 kwietnia 2018 r.

do 28 czerwca 2018r .

  1.  

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 30 kwietnia 2018r.

do 4 czerwca 2018 r.

  1.  

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 7 maja 2018r.

11 czerwca 2018 r.

  1.  

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 14 maja 2018 r.

18 czerwca 2018 r