Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2014/2015

D Y R E K T O R

mgr Bożena Turek

 

Rada Pedagogiczna Zespoły Przedmiotowe

 1. mgr Golis Alicja                                                                     I. Zespół  Wychowania przedszkolnego
 2. mgr Katarzyna Kamińska                                                           przewodnicząca -  mgr Edyta Niestrój
 3. mgr Macherzyńska Anna                                                            członkowie - mgr Anna Macherzyńska
 4. mgr Majcherczyk Agnieszka                                                      członkowie   -mgr Marzena   Sapalska
 5. mgr Mrozek Anna
 6. mgr Dorota Wiśniewska -Klekot                                          II. Zespół  edukacji wczesnoszkolnej
 7. mgr Marzena Sapalska                                                               przewodnicząca - mgr Anna Mrozek
 8. mgr Monika Mercik                                                                    członkowie - mgr Katarzyna Kamińska,
 9. mgr Iwona Kołodziejczyk                                                          mgr Agnieszka Majcherczyk,
 10. mgr Caban Izabela
 11. mgr Edyta Niestrój
 12. mgr Izabela Mendakiewicz - Pasieka                                                   III.   Zespół przedmiotów humanistycznych
 13. katecheta                                                                                       przewodnicząca-  mgr Alicja Golis
 14. mgr Joanna Ering                                                                            członkowie- mgr Katarzyna   Szyda- Chęcińska
 15. mgr  Katarzyna Szyda- Chęcińska                                                           mgr  Kornel  Mielczarek ,  mgr  Joanna Ering
 16. mgr Jolanta   Sarna                                                                                   mgr  Dorota Wiśniewska-Klekot,
 17. mgr Rogacz Sylwia

18 mgr  Kornel  Mielczarek                                                   IV.  Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

19.mgr  Knysak  Beata                                                                   przewodnicząca -  mgr Jolanta   Sarna

członkowie- mgr Iwona Kołodziejczyk, mgr Monika Mercik, mgr Izabela Caban

 


 

VII. Zespół wychowawców

przewodnicząca - mgr Katarzyna Kamińska

członkowie- mgr Edyta Niestrój,  mgr Anna Macherzyńska, mgr Krystyna Banasiak, mgr Marzena Sapalska

mgr Anna Mrozek, mgr Agnieszka Majcherczyk, mgr martyna Knysak

mgr Alicja Golis

mgr Katarzyna Szyda Chęcińska,  mgr Jolanta Sarna

 

VIII. Zespół nauczycieli uczących w poszczególnych klasach

 

nauczyciele uczący w tych klasach

 

 

 

 

Komisja socjalna

 

 • 1. mgr Anna Mrozek
 • 2. mgr Katarzyna Kamińska

 

 

 

D Y R E K T O R

 

mgr BOŻENA TUREK

 

 


ŚWIETLICA                             BIBLIOTEKA                          PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

1. mgr  Dotota Wiśniewska - Klekot      1. mgr  Alicja Golis                               I. Kuchnia

Barbara Musik

Jadwiga Szymczyk

2. mgr  Kornel Mielczarek

II.  Sprzątaczki

Kamińska  Urszula

Jabłońska Jolanta

Iwona Brzeska

 

III. Konserwator

Caban Grzegorz

 

IV. Sekretarka

Grażyna Pielka

 

V.  Intendentka

Grażyna Pielka


VI. Pomoc nauczyciela

Karina Caban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY  - ODDZIAŁY  -  WYCHOWAWCY

 

 

Wychowanie przedszkolne

1. Oddział  3-4 - latków                                               21  dzieci       wychowawca    - mgr  Krystyna Banasiak/mgr Marzena Sapalska

2. Oddział   4 - 5- latków                                                  21  dzieci       wychowawca    -  mgr  Martyna Knysak

3. Oddział 5-6-latków                                                    25 dzieci wychowawca  - mgr Edyta Niestrój

 

I Etap edukacyjny

 

Klasa Ia                                                                14  uczniów     wychowawca   - mgr  Agnieszka Majcherczyk


klasa Ib                                                                14 uczniów wychowawca - mgr Anna Macherzyńska

 

Klasa II                                                                 14  uczniów     wychowawca   - mgr Katarzyna Kamińska

 

Klasa III                                                                15   uczniów     wychowawca  -  mgr Anna Mrozek

 

 

II Etap edukacyjny

 

Klasa IV                                                                15  uczniów    wychowawca   - mgr  Alicja Golis

 

Klasa V                                                                17  uczniów    wychowawca   - mgr  Katarzyna Szyda-Chęcińska

 

 

Klasa VI                                                               10  uczniów    wychowawca   -   mgr  Jolanta Sarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPOŁY  UCZĄCE  W  DANEJ  KLASIE

 

 


Klasa IV                                                             Klasa V                                                         Klasa VI

 

1.mgr Izabela Caban - przewodnicząca        1. mgr Alicja Golis- przewodnicząca     1.  mgr Monika Mercik-przewodnicząca

2.mgr Monika Mercik                                 2. mgr Monika Mercik                                  2.  mgr Jolanta Sarna

3. mgr Alicja Golis                                        3.mgr  Jolanta   Sarna                                  3.   mgr Alicja Golis

4.Katecheta                                                  4. Katecheta                                                 4.   Katecheta

5.mgr Bożena Turek                                    5. mgr Bożena Turek                                   5.   mgr Bożena Turek

6.mgr Iwona Kołodziejczyk                        6. mgr Iwona Kołodziejczyk                        6.  mgr Iwona Kołodziejczyk

7.mgr Katarzyna  Szyda-Checinska            7. mgr Katrzyna  Szyda-Chęcińska              7. mgr Katarzyna  Szyda Chęcińska

8.mgr Dorota Wisniewska - Klekot           8. mgr Dorota Wiśniewska Klekot               8. mgr Kornel Mielczarek

9.mgr  Kornel Mielczarek                            9. mgr Sylwia Rogacz

10. mgr Sylwia Rogacz                              10..  mgr Marzena Sapalska                           9.  mgr Marzena Sapalska

11.  mgr  Kornel Mielczarek

10.  mg  Sylwia Rogacz