Konspekt zajęć wychowania fizycznego

Jesteś tu: Strona główna » Konspekt zajęć wychowania fizycznego

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

MONIKA MERCIK

 

 

TEMAT: AKTYWNA TURYSTYKA.RAJD PIESZY PO OKOLICY, BIEGI PRZAŁAJOWE,GRY I ZABAWY ĆWICZENIA ODDECHOWE.

 

KLASA : ZAJĘCIA ZREALIZOWANE W KLASIE V ORAZ VI

ILOŚĆ UCZNIÓW : 10+5

MIEJSCE ĆWICZEŃ : TEREN PRZYSZKOLNY,PLAC ZABAW,POBLISKI LAS ORAZ POLANA

CZAS : 45 MINUT

PRZYBORY: URZĄDZENIA NA TERENIE PLACU ZABAW,GAŁĘZIE, PNIE DRZEW,

 

CELE GŁÓWNE LEKCJI:

 

UMIEJĘTNOŚCI: UCZEŃ DOSKONALI SWOJĄ SPRAWNOŚĆ BIEGOWĄ,SZYBKOŚĆ,ZRĘCZNOŚĆ,SKOCZNOŚĆ

MOTORYKA:KSZTAŁTOWANIE ZRĘCZNOŚĆI,ZWINNOŚĆI I SKOCZNOŚĆI

WIADOMOŚĆI:UCZEŃ WIE JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZEŃ SPORTOWYCH;JAK BEZPIECZNIE PORYSZAĆ SIĘ W LESIE ORAZ POZA TERENEM SZKOŁY

AKCENTY WYCHOWAWCZE:UCZEŃ PEŁNI ROLĘ ORGANIZATORA W MIEJSCU ĆWICZEŃ;WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE

 

TOK LEKCJI

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

DOZOWANIE

UWAGI ORGANI.

I Część wstępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Część

główna

1.Zbiórka

2.Sprawdzenie obecności,strojów i gotowości do zajęć

3.Podanie tematu lekcji.

4.Rozgrzewka

-zabawa ożywiająca ,,berek kuczny''

-rozgrzewka kształtująca

ćw.mięśni głowy,karku,szyi(krążenia potakiwania)

-krążenia ramion ,wymachy rąk

-krążenia tułowia,skłony.skrętoskłony,opady

-krążenia kolan oraz stóp

-luźne podskoki

1.Przypomnienie techniki biegu

2.Luźny bieg w kierunku lasu

- przyśpieszenia ,podskoki ,wyskoki,

-w lesie, przeskoki przez leśne przeszkody(kępytraw,konary drzew,gałęzie)

3.Ćwiczenia ogólnorozwojowe na leśnej polanie według własnej inwencji twórczej

-skłony przysiady

-pajacyki ,mostek z leżenia tyłem

-przerzuty boczne(gwiazda)

4.Przypomnienie staru niskiego

-wyścig klasowy

5.Powrót do szkoły

-w marszu

-biegu

-truchcie

6.Na zakończenie lekcji gry i zabawy na szkolnym placu zabaw

3-5'

 

 

 

 

5'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30'

w szeregu

metoda zadaniowo-ścisła

 

metoda zabawowo-naśladowcza

zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wyjścia poza teren szkoły

 

na boisku szkolnym

metoda zadaniowo-ścisła

metoda zabawowo-naśladowcza

 

 

 

ustawienie w szeregu

 

w rozsypce

 

 

metoda zabawowo-naśladowcza

zwrócenie uwagi na odpowiednie korzystanie z urządzeń i dbanie o własne bezpieczeństwo

III Część

końcowa

1.Ćwiczenia uspokajające (wdech i wydechy)

2.Zbiórka :

-omówienie lekcji

-rozmowa na temat:czego się nauczyli,co będę pamiętać z lekcji i co wykorzystają w przyszłości ?

-podziękowanie za zaangażowanie w lekcję

3.Sportowe pożegnanie

5'

 

 

W szeregu

metoda ścisła

 

 

 

Opracowała : Monika Mercik nauczyciel wychowania fizycznego