Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Artykuły

Międzyświetlicowy Konkurs na Marzannę

Świetlica szkolna

przy Szkole Podstawowej

w Nieradzie

zaprasza do udziału

w  Międzyświetlicowym Konkursie

 na

 Marzannę

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Nieradzie.

2.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich świetlic w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna.

Kategorie wiekowe:

Klasy I-III SP

Klasy IV-VIII SP 

3.   Jedna szkoła  może dostarczyć dwie Marzanny .

4.   W konkursie biorą udział tylko prace zbiorowe wykonane przez  max. 3 osoby.

II. ZASADY KONKURSU

1.    Celem Konkursu jest wybór najoryginalniejszej Marzanny. Prace konkursowe powinny  być przygotowane w formie kukły o wysokości minimalnej 1 metra , maksymalnej 1,5 metra (sama kukła).

2.    Praca zbiorowa winna zostać podpisana, z podaniem liczby osób wykonujących ją,  tel. kontaktowego oraz nazwą placówki jaką reprezentuje.

-Liczba osób wykonujących Marzannę

-Imię i nazwisko wykonawców

-Szkoła

– Tel. kontaktowy

3.  Ocenie podlegają prace, które zostaną dostarczone do dn.18.03.2019 r.( poniedziałek) do  Szkoły Podstawowej w Nieradzie.

4.    Uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy do prezentacji w mediach i przetwarzanie danych osobowych.

5.   Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

7.  Wszystkie prace przechodzą  na własność organizatora.

 

Czytaj więcej o: Międzyświetlicowy Konkurs na Marzannę
Powiększ obraz

Spotkanie z panią leśnik w klasie VIII

Uczniowie kl. VIII w dniu 08.02.2019r. mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa Złoty Potok. Celem spotkania było wsparcie uczniów w planowaniu ścieżki

edukacyjno – zawodowej. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką zawodu leśnika, drogą awansu zawodowego w leśnictwie, zostali także zaznajomieni z gatunkami fauny i flory występującymi na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

Monika Matysiak

Czytaj więcej o: Spotkanie z panią leśnik w klasie VIII
Powiększ obraz

Poznajemy pracę leśniczego

W ramach działań w zakresie preorientacji zawodowej dzieci z naszego przedszkola gościły Panią Kasię z Nadleśnictwa Złoty Potok. Pani leśnik opowiedziała o swojej pracy. Dzieci z ciekawością przysłuchiwały się opowieściom o zwierzętach i roślinach jakie można spotkać w naszych lasach. Wzbogaciły swoją wiedzę na temat zasad zachowania się w lesie oraz poznały pracę leśniczego. Uzupełnieniem tych wiadomości były dwie opowieści filmowe: „Leśna wycieczka” oraz „Dzik Ryjo”. Dzieci mogły zobaczyć i dotknąć poroże jelenia. Miały także zadanie do wykonania dopasować tropy do zwierząt, które je zostawiły. Przedszkolaki wspólnie z gościem układały puzzle, z których powstał obrazek lasu wraz z jego mieszkańcami. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów wzbudzają u dzieci duże zainteresowanie przedstawianymi zawodami.

 Monika Matysiak

 

Czytaj więcej o: Poznajemy pracę leśniczego
Powiększ obraz

Koncert edukacyjny poświęcony polskiemu kompozytorowi Stanisławowi Moniuszce.

Dnia 6 lutego 2019r. klasa IV i VI była w filharmonii częstochowskiej na audycji muzycznej pt.: "Muzyka na językach". Śpiew to bardzo ważna część muzycznego świata. Uczniowie podczas audycji poznali różne formy muzyki wokalnej. Wysłuchali pieśni Stanisława Moniuszki ponieważ 2019 rok jest poświęcony temu polskiemu kompozytorowi.

Dorota Wiśniewska

Czytaj więcej o: Koncert edukacyjny poświęcony polskiemu kompozytorowi Stanisławowi Moniuszce.
Powiększ obraz

Kampania edukacyjno-informacyjna „Śląskie. Odzyskana energia”.

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5,6-latków oraz uczniowie klasy IV i V uczestniczyli w zajęciach w związku z prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kampanią edukacyjno-informacyjną „Śląskie. Odzyskana energia”. W grupie przedszkolaków przeprowadzono dwa zajęcia, których celem było kształtowanie postaw proekologicznych poprzez: wyrabianie wśród dzieci nawyku dbania o środowisko naturalne, wyrabianie wśród nich nawyku segregowania odpadów, przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów odpadów, zaznajomienie dzieci z pojęciami: śmieci, odpady, segregacja. W klasie IV i V uczniowie  podczas zajęć rozmawiali o ekologii oraz o tym, jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiedzialna konsumpcja. Z zaciekawieniem obejrzeli oni  prezentację multimedialną. Ogromnym zaskoczeniem okazały się dane dotyczące ilości generowanych odpadów. Drugie spotkanie poświęcone było rzeczowej analizie opakowań – śmieci z naszych gospodarstw domowych. Uczniowie dokonali ich segregacji oraz wskazali zalety i wady. Przy okazji tych działań poruszony został niezwykle ważny temat recyklingu. Udział w kampanii uzmysłowił uczestnikom wiele istotnych spraw. Skłonił do samooceny oraz do wyciągnięcia kilku wniosków. Zajęcia zakończyły się stwierdzeniem: W naszych rękach los Ziemi.

 

Marzena Sapalska, Anna Lula

 

Czytaj więcej o: Kampania edukacyjno-informacyjna „Śląskie. Odzyskana energia”.