Cele pracy świetlicy szkolnej

Jesteś tu: Strona główna » Cele pracy świetlicy szkolnej


Podstawowe cele naszej świetlicy to:

  • ·        Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej
  • ·        Uczenie samorządności, samodzielności, odpowiedzialności, kształtowanie właściwych postaw społecznych
  • ·        Rozbudzanie aktywności poznawczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych
  • ·        Troska o zdrowie i bezpieczeństwo
  • ·        Współpraca ze środowiskiem dziecka

 

 

 

 

 

 

 

W tygodniowym rozkładzie pracy świetlicy dominują następujące zajęcia:

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Zajęcia plastyczne

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia muzyczno – ruchowe

Zajęcia praktyczno – techniczne
Zajęcia sportowo – rekreacyjne