Aktywna tablica

Jesteś tu: Strona główna » Aktywna tablica

W dniu 20 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Nieradzie odbyło się kolejne spotkanie  sieci współpracy nauczycieli w ramach realizacji  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019- „Aktywna tablica”.  Podczas spotkania nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowali fragmenty zajęć z zastosowaniem TIK. Zajęcia te były połączone z realizowanym przez naszą szkołę projektem pt. „Zaprogramuj przyszłość”, którego koordynatorem jest fundacja Orange oraz Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Realizacja tego projektu idealnie wpisuje się w stosowanie TIK w edukacji. Zaprezentowano różnorodne metody i formy pracy na zajęciach kodowania i programowania w klasach I- III, które wprowadzają  dzieci w świat umiejętności cyfrowych, co wydaje się niezwykle przydatne w dalszej edukacji. 

czytaj więcej

W dniu 15 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Nieradzie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność powstałej sieci współpracy nauczycieli w ramach realizacji  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019- „Aktywna tablica”. Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu tworzą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie i ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika we Wrzosowej. W spotkaniu inaugurującym uczestniczyli dyrektorzy szkół Justyna Wilk i Bożena Turek oraz nauczyciele ze współpracujących szkół. W ramach sieci nauczyciele będą wspierać wszystkie przedsięwzięcia służące skutecznemu działaniu na rzecz rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli, tak aby tworzyć warunki do jak najlepszej jakości edukacji.

czytaj więcej

Działania podejmowane w ramach międzyszkolnej sieci współpracy:

  1. Spotkania organizacyjne:

- integracja uczestników sieci,


- rozpoznanie potrzeb i zasobów  każdej ze szkół,


- ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie.

czytaj więcej

Zespół TIK w Szkole Podstawowej w Nieradzie w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019- „Aktywna tablica”:

e- koordynator- Jolanta Sarna- nauczyciel informatyki

członkowie:

przewodnicząca zespołu wychowania przedszkolnego- Martyna Knysak

przewodnicząca zespołu edukacji wczesnoszkolnej- Agnieszka Majcherczyk

przewodnicząca zespołu humanistycznego- Alicja Golis

przewodnicząca zespołu matematyczno- przyrodniczego- Iwona Kołodziejczyk

W pracach zespołu uczestniczą również nauczyciele przedmiotów pokrewnych.

 

czytaj więcej


W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019- „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Nieradzie otrzymała 2 tablice interaktywne, 2 projektory ultrakrótkoogniskowe oraz 2 komplety głośników, które zamontowano w salach lekcyjnych. W ramach wkładu własnego zakupiono sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK, które wykorzystuje się jako pomoce dydaktyczne.

czytaj więcej