Niepodległa

Jesteś tu: Strona główna » Niepodległa

   Uczniowie klasy III w roku szkolnym 20018\2019 realizują projekt edukacyjny z okazji 100 rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. Celem projektu jest:

  • Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich;
  • Budowanie szacunku dla symboli narodowych;
  • Kształcenie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej;
  • Uświadomienie znaczenia wlności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu;

Prezentacja efektów projektu:

  • Uczestniczenie w akademii z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
  • Udział uczennicy Michaliny Kulawik w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Poczesnej.
  • Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską: Biskupice ,,Poznajemy naszą małą ojczyznę”.
  • Udział w szkolnym konkursie plastycznym: ,,Gdyby nie orzeł, co by było godłem Polski?” –Oliwia Kulawik II miejsce.
  • Zorganizowanie patriotycznej wystawki klasowej prac plastycznych wykonanych na dodatkowych zajęciach rozwijających zdolności plastyczne uczniów.
  • Zorganizowanie kącika czytelniczego: ,,Polscy poeci –dzieciom”- czytanie wybranych utworów literackich: legend, wierszy, bajek podczas zajęć realizowanych w ramach projektu czytelniczego w klasie III: ,,Poczytaj Bratkowi”.

                                                                                       Katarzyna Kamińska

KLASA III DLA NIEPODLEGŁEJ
czytaj więcej

W październiku uczniowie klas starszych, tj. VI, VII i VIII uczestniczyli w projekcie edukacyjnym realizowanym na lekcjach geografii, fizyki i chemii pod hasłem „Wielcy Polacy w naukach przyrodniczych”. Uczniowie poznawali sylwetki  polskich naukowców, badaczy, odkrywców, którzy swoimi dokonaniami przyczynili się nie tylko do rozwoju światowej nauki, ale też do rozsławienia Polski na forum międzynarodowym.  Jednym z elementów projektu było przygotowanie galerii na korytarzu szkolnym, dzięki której pozostali uczniowie szkoły, a także rodzice mogą bliżej poznać  „WYBITNE POLSKIE POSTACIE ŚWIATA NAUKI” w dziedzinie fizyki, chemii i geografii.

Iwona Kołodziejczyk

PROJEKT MIĘDZYPRZEDMIOTOWY – „WIELCY POLACY W NAUKACH PRZYRODNICZYCH”
czytaj więcej

Dzieci z grupy 5,6-latków uczestniczyły w licznych działaniach w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wrześniowej wycieczki do Częstochowy poznawały wydarzenia  z historii naszej Ojczyzny. W nawiązaniu do niej wykonały zadania w ramach projektu "Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje" - prace plastyczne związane z tematem "Częstochowa i Jasna Góra w czasie I wojny światowej" oraz wykonały "Laurkę dla mojej Ojczyzny". W trakcie tygodniowych zajęć poznawały historię Polski, symbole narodowe. Służyło temu również spotkanie z nauczycielem historii Panem Kornelem Mielczarkiem. W ramach projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" przedszkolaki realizowały wybrane zadania z modułu "100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku". Dzieci przygotowały także krótki montaż słowno-muzyczny o treściach patriotycznych pt. "Dla Ciebie Polsko biją nasze małe serca".Uczestniczyły  w uroczystej akademii dla uczczenia 100.rocznicy.

Marzena Sapalska

Polska-moja Ojczyzna
czytaj więcej

O tym, że świadomość patriotyczną należy kształtować już od najmłodszych lat wie każdy z nas. Dlatego też w grupie 3,4 -latków dzieci aktywnie uczestniczyły w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasi najmłodsi poznali wiele opowiadań dotyczących historii Polski. Potrafią dumnie zaśpiewać Hymn narodowy, znają wiersz pt.: "Kto ty jesteś? Polak mały" W.Bełzy. Dzieci wykonały wiele prac plastycznych związanych z tą tematyką. W ramach projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" przedszkolaki realizowały wybrane zadania z modułu "100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku".Wiedzą, że ich kraj to Polska a oni są Polakami. Uczestniczyły w uroczystej akademii z okazji obchodzonej rocznicy.

Anna Macherzyńska

Najmłodsi poznają swoją Ojczyznę
czytaj więcej

Podczas wspólnych zajęć były recytowane wiersze, śpiewane pieśni patriotyczne, konkursy, warsztaty tematyczne, pogadanka, wycieczka do Biskupic oraz zapalenie znicza na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Nieradzie. Uczniowie uczestniczyli  w uroczystościach związanych z obchodami 100. odzyskania Niepodległości. 

Dorota Wiśniewska 

Klasa VI - serca dla Niepodległej...
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |

Galerie