I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III ,, JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE ”

Jesteś tu: Strona główna » I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III ,, JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE ”

I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III ,, JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE ”

W dniu 8 listopada b.r. odbyło się podsumowanie I Gminnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-III ,,JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Nieradzie, a patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Poczesna Krzysztofa Ujma. Celem konkursu było: Poszerzanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego, zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną. 

Komisja konkursowa w składzie: Sylwia Rogacz nauczyciel plastyki oraz Magdalena Kucharzewska nauczyciel przedszkola dokonała oceny prac plastycznych. Na konkurs wpłynęło 48 prac ze szkół podstawowych z terenu gminy Poczesna. Na uroczyste podsumowanie I Gminnego Konkursu Plastycznego dla klas I-III pn. ,,JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” przybyli: Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma oraz policjanci z Komisariatu Policji w Poczesnej - sierżant sztabowy Kamil Wojtasik i aspirant sztabowy Robert Skorek. Pani Dyrektor serdecznie przywitała przybyłych gości, nauczycieli i laureatów konkursu. Przed wręczeniem Dyplomów, nagród i podziękowań uczniowie klasy II naszej szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym przypomnieli swoim rówieśnikom zasady Kodeksu Drogowego. Obecni na uroczystości policjanci przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat ,, Bezpieczeństwo na drodze” oraz podarowali wszystkim laureatom konkursu plastycznego kamizelki i elementy odblaskowe. Podczas uroczystości Pan Wójt wręczył uczniom klas I- III książeczki pt. ,,Gmina Poczesna zagadki dla najmłodszych”.

WYNIKI KONKURSU:

I m. Jolan Pałasz, kl.IIIb, SP –Poczesna;

II m. Wojciech Zamorski, kl.IIIb, SP –Poczesna;

II m. Aleksandra Lesińska, kl. II, SP –Nierada;

II m. Konrad Rogacz, kl. I, SP –Nierada;

II m. Laura Król, kl. II, SP –Wrzosowa;

II m. Klaudia Macherzyńska, kl. II, SP- Nierada;

II m. Wiktoria Kadłubek, kl. II, SP – Nierada;

III m. Ewa Jędryka, kl. III, SP- Wrzosowa;

III m. Natalia Kołodziej, kl. III, SP-Wrzosowa;

III m. Oliwia Ujma, kl. IIIb, SP- Poczesna;

III m. Zuzanna Kluba, kl. I, SP –Nierada;

WYRÓŻNIENIA:

Zuzanna Mendel, kl. II, SP- Wrzosowa;

Michał Tomza, kl. III, ZSP –Słowik;

Maja Majchrzak, kl. IIIb, SP –Poczesna;

Zuzanna Kaniewska, kl.II, SP-Nierada;

Dominika Stępień, kl.I, SP- Nierada;

Oliwia Kulawik, kl. II, SP –Nierada;

Wiktoria Gerega, kl.IIIb, SP –Poczesna;

Hubert Wachowicz, kl.III, SP –Nierada;

Filip Kuziorowicz, kl.II, SP –Wrzosowa;

Nella Dukat, kl.I, SP –Nierada;

Kalina Kisiel, kl.III, SP –Wrzosowa;

Anna Praska, kl.III, SP-Wrzosowa;

Nadia Piwek, kl. IIIa, SP- Poczesna;

Organizator konkursu: Katarzyna Kamińska