Jesteś tu: Strona główna »

VIII GMINNY

KONKURS KOLĘD

PASTORAŁEK I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH

NIERADA 09.01.2018r.

ZGŁOSZENIA DO 05.01.2018 roku.

I. Cele konkursu:

- popularyzacja pieśni kolędowych,

- ożywienie tradycji bożonarodzeniowych związanych ze śpiewem kolęd i pastorałek,

- poszerzenie repertuaru i kształtowanie poziomu artystycznego wykonawców nieprofesjonalnych

 

II. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy wykonują jedną kolędę , pastorałkę lub piosenkę bożonarodzeniową a ilość zwrotek należy ograniczyć do trzech.

 2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

 

III. Uczestnicy:

 1. Soliści, będą podzieleni na 3 grupy wiekowe:

  1. klasy I – III

  2. klasy IV-VI

  3. klasy VII i klasy II- III Gimnazjum

Uwaga!

Szkołę mogą reprezentować maksymalnie 5 osób z każdej kategorii.

Organizator nie zapewnia dowozu uczestników konkursu.

 

IV. Termin przesłuchań:

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIERADZIE 09. 01.2018r. (wtorek) godz.10.00

V. Ocena i nagrody:

Jury oceniać będzie:

   • poziom warsztatu wykonawczego: intonacja, emisja głosu, dykcja,

   • interpretacja kolęd, pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych

   • ogólny wyraz artystyczny

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Laureaci VIII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek otrzymają dyplomy i nagrody

rzeczowe.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e- mailowy: dorota.wk@vp.pl

 

Koordynator : Dorota Wiśniewska Zapraszamy!