REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I- III ,,CZAS NA ZDROWIE”

Jesteś tu: Strona główna » REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I- III ,,CZAS NA ZDROWIE”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I- III ,,CZAS NA ZDROWIE”

 1. Organizatorem konkursu plastycznego ,,Czas na zdrowie” jest Szkoła Podstawowa w Nieradzie
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie.

CELE KONKURSU:

 • Powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia
 • Promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego

         UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- III ze szkoły Podstawowej w Nieradzie

          TEMAT:

Temat konkursu brzmi ,, Czas na zdrowie”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

PRACE KONKURSOWE:

 • W ramach konkursu mogą zostac przygotowane prace w dowolnej technice plastycznej w formacie A4, A3
 • Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika konkursu
 • Każda praca do konkursu powinna być z tyłu opisana: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę, którą reprezentuje
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę

ZASADY OTRZYMYWANIA NAGRÓD;

 • Prace zostane ocenione przez komisję(wyłonioną przez organizatora) według następujących kryteriów:
 • Zgodność tematu
 • Idealny i twórczy sposób wypowiedzi
 • Oryginalność środków wyrazu
 • Komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy
 • Estetyka pracy
 • Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w terminie do dnia  10  kwietnia 2018r. A wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 
 • Laureatom zostaną przyznane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy

ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH:

Każdy uczeń klas I-III może zgłosić swój udział w konkursie , przynosząc osobiście pracę do wychowawcy swojej klasy lub nauczyciela klasy I pani Katarzyny Kamińskiej.

Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie prac konkursowych do dnia 6 kwietnia 2018r.

                                                         ORGANIZATOR KONKURSU:                             

                                                               Katarzyna Kamińska