Uczeń przerósł mistrza…

Jesteś tu: Strona główna » Uczeń przerósł mistrza…

Uczeń przerósł mistrza…

W dniu 14 maja 2018r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Częstochowie, w ramach przykładów dobrej praktyki, odbyły się warsztaty pt. „ Wiosenne inspiracje w świetlicy szkolnej”. Warsztaty prowadziła Dorota Wiśniewska- nauczyciel muzyki i wychowawca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Nieradzie. Część teoretyczną dotyczącą tematyki warsztatów przedstawiła Urszula Mielczarek- nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Częstochowie.

W warsztatach wzięli udział  wychowawcy świetlic szkolnych,  którzy podczas zajęć przenieśli się w świat muzyki, tańca i zabaw muzyczno – ruchowych z wykorzystaniem prostych przyborów, takich jak: woreczki gimnastyczne, kartki papieru i kredki.

Część praktyczną warsztatów poprowadził Kamil Kaźmierczak- uczeń klasy VII naszej szkoły wraz z koleżanką z klasy Agnieszką Pietraszewską. Kamil sztukę składania papieru – origami-  opanował do perfekcji, a tworzeniu cudów z papieru jest jego pasją. Kolekcja jego prac jest imponująca i zachwyca pomysłowością i precyzją wykonania.

Uczeń naszej szkoły wspólnie z nauczycielami- uczestnikami warsztatów- wykonał motyla oraz łódkę. Zaprezentował także swoje prace oraz inne prace wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nieradzie, które powstały w ramach realizacji  projektu edukacyjnego „Techniki składania papieru – Origami w świetlicy”. Osoba Kamila została bardzo ciepło przyjęta przez nauczycieli, którzy z uwagą słuchali jego wskazówek dotyczących składania papieru i nie  mogli wyjść z podziwu nad umiejętnościami manualnymi Kamila. Wychowawca świetlicy szkolnej Dorota Wiśniewska wyznacza Kamilowi coraz to nowe zadania, a efekty tej współpracy można zobaczyć na stronie internetowej szkoły w zakładce „Świetlica szkolna” oraz na facebooku.


Dorota Wiśniewska