Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Jesteś tu: Strona główna » Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Dnia 22 czerwca 2018r. uczestniczyliśmy w uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym w Nieradzie. Dyrektor szkoły Bożena Turek powitała serdecznie przybyłych na akademię gości: Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmę, ks. Marka Włoch,  radnych - Wojciecha Opiłkę i Grzegorza Sikorę, sołtysa Jarosława Kmieć, przewodniczącą Rady Rodziców Izabelę Turek oraz nauczycieli, pracowników szkoły, wszystkich rodziców i opiekunów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VII. Wysłuchaliśmy Listów wystosowanych na zakończenie roku szkolnego przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Dyrektor szkoły podsumowała pracę dydaktyczno-wychowawczą w mijającym roku szkolnym, omówiła realizowane zadania oświatowe. 

Zaprezentowane zostały sukcesy dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I - VII w konkursach na szczeblu gminnym, międzygminnym, międzyszkolnym, powiatowym i międzypowiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Dyplomy ukończenia przedszkola wręczone zostały dzieciom z grupy 5,6-latków. Uczniowie klasy III otrzymali świadectwa i dyplomy ukończenia I etapu edukacji. Uczniom klas IV - VII, którzy uzyskali średni wynik ocen 4,75 i powyżej oraz wzorowe zachowanie wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie nagrodzeni zostali także za: bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 100% frekwencję, czytelnictwo. Kamil Kaźmierczak z klasy VII otrzymał podziękowanie za prowadzenie warsztatów origami w świetlicy szkolnej. Dyrektor szkoły wręczyła pamiątkową statuetkę Kacprowi Klekot z kl. IV za osiągane sukcesy sportowe i godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Przekazała także nagrodę i dyplom Maciejowi Jasińskiemu z klas IV, który zdobył wyróżnienie w konkursie „Galeria talentów i marzeń” organizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty w ramach kampanii „Razem raźniej” oraz uczniom dyplomy i podziękowania za udział w konkursach. Pani Zdzisława Ścigała nagrodziła uczniów, którzy byli aktywnymi czytelnikami Fili  Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieradzie. Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma  pogratulował dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom oraz uczniom osiągniętych sukcesów oraz życzył miłego i bezpiecznego wypoczynku. Dyrektor szkoły Bożena Turek podziękowała wszystkim, którzy pomagali w realizacji zadań oświatowych. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu grupy 5,6-latków i uczniów klasy III. Występy dzieci przygotowane zostały pod kierunkiem nauczycieli: Edyty Niestrój,  Anny Mrozek i Doroty Wiśniewskiej. Dyrektor szkoły kończąc akademię życzyła wszystkim wspaniałych wakacji bogatych w niezapomniane wrażenia, przypominając  jednocześnie o zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie letniego wypoczynku.