Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Jesteś tu: Strona główna » Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Dnia 3 września 2018r. odbyła się uroczysta akademia z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Poprzedzona została ona Mszą św. w kościele parafialnym w Nieradzie.  Dyrektor szkoły Bożena Turek serdecznie powitała przybyłych na uroczystość gości: Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmę, ks. Marka Włoch, radnych-Wojciecha Opiłkę i Grzegorza Sikorę, sołtysa Marcina Caban, przewodniczącą Rady Rodziców Izabelę Turek, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i opiekunów, dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VIII. Pani dyrektor przedstawiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. Omówiła także organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019 Wysłuchaliśmy Listu Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęconego zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019. Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma złożył wszystkim życzenia wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. W nawiązaniu do 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej klasa VIII przedstawiła montaż słowno-muzyczny przedstawiający wydarzenia z kart historii naszej Ojczyzny. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani dyrektor pasowała ich na uczniów Szkoły Podstawowej w Nieradzie. Uczniowie klasy I z rąk radnych otrzymali rogi obfitości. Pani dyrektor przekazała życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego od radnego powiatu Andrzeja Cupiał.  Słowo z tej okazji skierowała do wszystkich także przewodnicząca Rady Rodziców. Na zakończenie dyrektor szkoły wręczyła dzienniki zajęć wychowawcom klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych. Przekazała także informację, że uczniowie klasy I otrzymają swój Pierwszy zeszyt nawiązujący do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pani Bożena Turek życzyła wszystkim, by nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości, by  każdy dzień wzbogacał dzieci i uczniów w wiedzę i nowe doświadczenia. 

Uroczystość z okazji inauguracji roku szkolnego przygotowana została przez Panie: Annę Mrozek, Katarzynę Huras, Alicję Golis i Dorotę Wiśniewską.