Zespół TIK w Szkole Podstawowej w Nieradzie

Jesteś tu: Strona główna » Aktywna tablica » Zespół TIK w Szkole Podstawowej w Nieradzie

Zespół TIK w Szkole Podstawowej w Nieradzie

Zespół TIK w Szkole Podstawowej w Nieradzie w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019- „Aktywna tablica”:

e- koordynator- Jolanta Sarna- nauczyciel informatyki

członkowie:

przewodnicząca zespołu wychowania przedszkolnego- Martyna Knysak

przewodnicząca zespołu edukacji wczesnoszkolnej- Agnieszka Majcherczyk

przewodnicząca zespołu humanistycznego- Alicja Golis

przewodnicząca zespołu matematyczno- przyrodniczego- Iwona Kołodziejczyk

W pracach zespołu uczestniczą również nauczyciele przedmiotów pokrewnych.

 

Zadania dla e- koordynatora:

  1. Organizowanie pracy sieci.
  2. Wspieranie aktywności i dzielenia się wiedza przez uczestników spotkań.
  3. Zapewnienie bezpiecznej atmosfery pracy.
  4. Proponowanie tematów spotkań, motywowanie uczestników do pracy.
  5. Otwartość na propozycje i sugestie ze strony uczestników spotkań.
  6. Wspieranie otwartości w dzieleniu się własnymi problemami i wątpliwościami.