Spotkania sieci współpracy „ TIK w Poczesnej”

Jesteś tu: Strona główna » Aktywna tablica » Spotkania sieci współpracy „ TIK w Poczesnej”

Spotkania sieci współpracy „ TIK w Poczesnej”

W dniu 20 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Nieradzie odbyło się kolejne spotkanie  sieci współpracy nauczycieli w ramach realizacji  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019- „Aktywna tablica”.  Podczas spotkania nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowali fragmenty zajęć z zastosowaniem TIK. Zajęcia te były połączone z realizowanym przez naszą szkołę projektem pt. „Zaprogramuj przyszłość”, którego koordynatorem jest fundacja Orange oraz Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Realizacja tego projektu idealnie wpisuje się w stosowanie TIK w edukacji. Zaprezentowano różnorodne metody i formy pracy na zajęciach kodowania i programowania w klasach I- III, które wprowadzają  dzieci w świat umiejętności cyfrowych, co wydaje się niezwykle przydatne w dalszej edukacji. 

Nauczyciele realizujący projekt zgodnie stwierdzili, że programowanie może być dla uczniów wspaniałą przygodą, a programowanie robotów prawdziwa pasją. W dalszej części spotkania jego uczestnicy prezentowali przykłady „ dobrych praktyk” na różnych przedmiotach i różnych etapach edukacyjnych. Po tych kilku spotkaniach w ramach sieci współpracy nauczyciele zauważyli pozytywny wpływ stosowania TIK w szkołach, szczególnie w zakresie wzrostu zaangażowania samych uczniów w proces uczenia się.