Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  1.  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r

  1.  

Ferie zimowe         

 

1 lutego - 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r

7.

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

L.p.

Data

1.

12 listopada 2020 (Czwartek) po Święcie Niepodległości

2.

13 listopada 2020 (Piątek) po Święcie Niepodległości

3.

25 maja 2021 (Wtorek) – Egzamin Ósmoklasisty – Język polski

4.

26 maja 2021 (Środa) – Egzamin Ósmoklasisty – Matematyka

5.

27 maja 2021 (Czwartek) – Egzamin Ósmoklasisty – Język obcy nowożytny

6.

4 czerwca 2021 (Piątek) – po Bożym Ciele

Pozostałe dni wolne od nauki:

  • 11 listopada 2020 (środa): Narodowe Święto Niepodległości
  • 1 stycznia 2021 (piątek): Nowy Rok
  • 6 stycznia 2021 (środa): Święto Trzech Króli
  • 3 czerwca 2021 (czwartek): Boże Ciało.

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych uczniowie mają zapewnioną opiekę w szkole przez dyżurujących nauczycieli w godzinach pracy świetlicy 7.00 – 16.00.

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI w roku szkolnym 2020/2021

L.p.

Data

Godzina

1.

10 września 2020 (Czwartek) – zebrania z Rodzicami

16.00

16.45

17.30

2.

8 października 2020 (Czwartek) – konsultacje
z Rodzicami

17.00

3.

19 listopada 2020 (Czwartek) – zebrania z Rodzicami

16.00

16.45

17.30

4.

14 grudnia 2020 (Poniedziałek) - zebrania z Rodzicami. Poinformowanie o proponowanych ocenach
za I półrocze 2020/2021.

16.00
16.45

17.30

5.

18 stycznia 2021 (Poniedziałek) – zebranie
z Rodzicami. Powiadomienie o otrzymanych ocenach

16.00
16.45

17.30

6.

19 marca 2021 (Piątek) – konsultacje z Rodzicami

17.00

7.

16 kwietnia 2021 (Piątek) – zebrania z Rodzicami

16.00

16.45

17.30

8.

17 maja 2021 (Poniedziałek) - zebrania z Rodzicami. Poinformowanie o proponowanych ocenach
za II półrocze 2020/2021.

16.00

16.45

17.00