Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

ZAPROSZENIE


Zapraszam Rady Oddziałowe wybrane na zebraniach klasowych w dniu 18 września 2018r. na wspólne spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 25 września 2018r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej.

Porządek zebrania:

  1. Wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
  2. Wnioski do planu pracy.
  3. Sprawy różne.

Zapraszam

Dyrektor Bożena Turek

 

Regulamin konkursu plastycznego  o tematyce patriotycznej dla klas I-III: 

,,Gdyby nie orzeł, co by było godłem  Polski?” 

                                                                                                     

 

I . Założenia ogólne

 

  1.  Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
  2.  Konkurs przeznaczony jest dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Nieradzie. Przyjmowane są tylko prace wykonane indywidualnie.
  3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Nieradzie     

  

II. Tematyka, format prac

      1.  Tematem prac jest samodzielna interpretacja dotycząca  rozumienia  symboli narodowych, patriotyzmu, jego przejawów, postaw  itp.

         ,,Gdyby nie orzeł, co by było godłem Polski?”

      2.   Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 w dowolnej technice.

czytaj więcej

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I-III 

 „Jestem bezpieczny na drodze”

 

                                              ORGANIZATOR:

1. Organizatorem konkursu „Jestem bezpieczny na drodze” jest SZKOŁA PODSTAWOWA W NIERADZIE

                                           

                                              PATRONAT:

                       Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma

 

     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie.

 

                                            CELE KONKURSU

  •  Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  •  Bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego,
  •  Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego,
  •  Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

 

czytaj więcej

Za nami kolejna edycja akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Uczniowie klas VII i VIII przyłączyli się do akcji i czytali fragmenty Przedwiośnia na lekcjach języka polskiego. Mieli również okazję obejrzeć prezentację multimedialna dotycząca życia i twórczości pisarza.

Narodowe Czytanie
czytaj więcej

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że zebranie ogólne z rodzicami odbędzie się w dniu 18 września 2018r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej, na którym będą omawiane m.in. warunki ubezpieczenia uczniów w b.r. szkolnym. Po zebraniu ogólnym zapraszamy na spotkania z wychowawcami  klas i oddziałów przedszkolnych w celu omówienia zasad współpracy rodziców ze szkołą w roku szkolnym 2018/2019.


Z poważaniem 


Dyrektor 

Bożena Turek


Pliki do pobrania