Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Artykuły

Ogłoszenie!

Czytaj więcej o: Ogłoszenie!

Powrót do szkoły!

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

W poniedziałek 10 stycznia 2022 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.  

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym 

Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęca się i rekomenduje,
aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin. 

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

  • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów; 

  • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

  • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Czytaj więcej o: Powrót do szkoły!
Powiększ obraz

Konkurs MOJA WALENTYNKA

Szkolny Konkurs Plastyczny

'' MOJA WALENTYNKA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „Moja Walentynka”

 ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Nieradzie,

koordynator: Anna Mrozek

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się 17 stycznia 2022 roku i trwa do 9 lutego 2021 roku.

CEL KONKURSU:

- rozwijanie zainteresowań twórczych,
- kształtowanie i udoskonalanie warsztatu plastycznego,
- przedstawienie „Walentynki”, jako symbolu przyjaźni i sympatii dla drugiego człowieka.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Temat prac konkursowych brzmi: „Moja Walentynka”.
2. Format prac plastycznych-  dowolny
3. Kategorie wiekowe uczestników:  uczniowie klas I-III
4. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
 - imię i nazwisko, klasa

6. Praca konkursowa może być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
7. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. Prace które będą nie podpisane nie zostaną ocenione.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów nastąpi w dniu 15 luty 2022r.
Nagrody przyznane będą za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na korytarzy szkolnym oraz publikacje na stronie internetowej szkoły.
2. Organizator nie zwraca prac.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Konkurs MOJA WALENTYNKA

"Powiedz, co czujesz? Zdemaskuj emocje!"

Drodzy Uczniowie!

Jeśli z jakiegokolwiek powodu, nie wyłączając pandemii COViD-19 i zdalnego nauczania - nagromadziły się w Was emocje, z którymi nie potraficie sobie poradzić lub o których chcecie zwyczajnie porozmawiać – nie wstydźcie się sięgnąć po pomoc. W szkole czeka na Was Pani Pedagog mgr Ewa Urbańska oraz Pan Psycholog mgr Mateusz Kulawiński. Jesteśmy tutaj dla Was, wszyscy - Nauczyciele i Pracownicy! Chcę, żebyście o tym pamiętali !!! Jeśli z jakiegoś powodu wolicie podzielić się anonimowo swoimi problemami – korzystajcie z ogólnopolskiego numeru zaufania – infolinia wsparcia psychologicznego

 800 12 12 12! (Kampania „Powiedz, co czujesz? Zdemaskuj emocje!” pod patronatem Ministerstwa Zdrowia), poniżej link:

Kampania „Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje” - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Proszę Państwa o wsparcie dla NASZYCH Wychowanków, ponieważ to Państwo jako pierwsi obserwujecie niepokojące oznaki: rozdrażnienia, lęku, czy izolacji wśród Dzieci i Młodzieży. Nie wahajcie się Państwo podzielić swoimi wątpliwościami. Jeśli będzie taka potrzeba, kontaktujcie się Państwo z nami (nieradaszkola@op.pl, 34 327 44 88) lub z kadrą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ulicy Tkackiej 5, tel.: 34 322 92 01. Wszyscy służymy radą, wsparciem i pomocą ! Już dzisiaj dziękuję za Państwa zaangażowanie i troskę!

                                                                                                         Marta Muchla

Czytaj więcej o: "Powiedz, co czujesz? Zdemaskuj emocje!"
Powiększ obraz

Brawa dla Julii z grupy Biedronek!

W dniu 17 grudnia 2021r. w Oddziale Przedszkolnym w Hutkach odbyło się podsumowanie Międzygminnego Konkursu Plastycznego "Miś - ulubiony bohater literacki". Jest mi miło poinformować, iż Julia Kołodziejczyk z grupy 4,5-latków zajęła II miejsce. 
Sredecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 
 
                                       Edyta Niestrój 
Czytaj więcej o: Brawa dla Julii z grupy Biedronek!