Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 


Informacja dla rodziców

Terminarz na sierpień 2018

  1. Program adaptacyjny w oddziałach przedszkolnych odbędzie się w dniach 28, 29, i 30 sierpnia 2018r. w godzinach od 10.00 do 13.00( dla dzieci, które od 1 września rozpoczynają edukację przedszkolną).
  2. Zebranie dyrektora szkoły i wychowawców oddziałów przedszkolnych z rodzicami dzieci, które od 1 września 2018r. będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych odbędzie się we wtorek 28.08.2018r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.
  3. Zebranie dyrektora szkoły  i nauczycieli  prowadzących zajęcia w klasie I z rodzicami odbędzie się w czwartek 30.08.2018r. o godz. 17.00 w sali nr 19.

   Z poważaniem

Dyrektor

Bożena Turek

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Szkoła Podstawowa w Nieradzie, Michałów, ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna

zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Szkoła Podstawowa w Nieradzie, Michałów, ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. 

 

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w Szkole Podstawowej w Nieradzie, Michałów, ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna:

 

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Nieradzie, Michałów, ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości.

czytaj więcej

Dnia 22 czerwca 2018r. uczestniczyliśmy w uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym w Nieradzie. Dyrektor szkoły Bożena Turek powitała serdecznie przybyłych na akademię gości: Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmę, ks. Marka Włoch,  radnych - Wojciecha Opiłkę i Grzegorza Sikorę, sołtysa Jarosława Kmieć, przewodniczącą Rady Rodziców Izabelę Turek oraz nauczycieli, pracowników szkoły, wszystkich rodziców i opiekunów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VII. Wysłuchaliśmy Listów wystosowanych na zakończenie roku szkolnego przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Dyrektor szkoły podsumowała pracę dydaktyczno-wychowawczą w mijającym roku szkolnym, omówiła realizowane zadania oświatowe. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018
czytaj więcej

W dniu 18 czerwca 2018r. uczniowie klas V -VII uczestniczyli w prelekcji pt:" Nałogi, drogą do nikąd" w Hali Sportowej w Poczesnej.

Katarzyna Szyda-Chęcińska

czytaj więcej

W dniu 14 czerwca 2018r. uczniowie klas 4-7 uczestniczyli w prelekcji dotyczącej " odnawialnych źródeł energii".

Źródła energii
czytaj więcej

W dniu 13 czerwca zostały wręczone dyplomy i nagrody dla uczniów, którzy brali udział w konkursie " Mistrz ortografii" oraz w szkolnym konkursie z języka angielskiego. Klasy IV-VII wzięły udział w akcji organizowanej przez Samorząd Uczniowski po hasłem " wiosenne porządki w klasie".

Katarzyna Szyda-Chęcińska

Podsumowanie konkursów
czytaj więcej

Pliki do pobrania