Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Kolędowanie w przedszkolu.

W dniu 10 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej w Nieradzie tradycyjnie zorganizowany został XVII Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, w którym udział wzięły wszystkie przedszkola z terenu Gminy Poczesna. Po raz pierwszy w naszym konkursie zaprezentowało się również Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ogród z Wrzosowej. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości i złożeniem życzeń noworocznych w wykonaniu dzieci z grupy 5,6-latków. Następnie uczestnicy konkursu zaprezentowali piękne kolędy i pastorałki, które oceniało jury w składzie: ks. Marek Włoch, nauczyciel muzyki – Dorota Wiśniewska, przewodnicząca rady Rodziców- Izabela Turek. 

Komisja konkursowa oceniała dobór repertuaru, poziom wykonania i ogólną prezentację. Jury wyróżniło następujących uczestników: Barbarę Żelazny z Przedszkola w Hucie Starej A, Igę Ściebiorowską z Przedszkola w Hucie Starej B, Julię Dymek z Przedszkola we Wrzosowej, Ewę Marek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku, Antoninę Wiśniewską z Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ogród we Wrzosowej, Julię Caban z Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Nieradzie. Dla dzieci i wszystkich gości przygotowano słodki poczęstunek. Na zakończenie uroczystości Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała wszystkim gościom za przybycie, pogratulowała przedszkolakom, nauczycielom i rodzicom. Podkreśliła wysoki poziom artystyczny konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, nauczyciele podziękowania, a każde przedszkole symboliczny upominek. Nagrody zakupione zostały z funduszy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nieradzie. Całość przygotowała i prowadziła Anna Macherzyńska.