Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Spotkanie z panią leśnik w klasie VIII

Uczniowie kl. VIII w dniu 08.02.2019r. mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa Złoty Potok. Celem spotkania było wsparcie uczniów w planowaniu ścieżki

edukacyjno – zawodowej. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką zawodu leśnika, drogą awansu zawodowego w leśnictwie, zostali także zaznajomieni z gatunkami fauny i flory występującymi na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

Monika Matysiak