Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I- III ,,CZAS NA ZDROWIE”

 1. Organizatorem konkursu plastycznego ,,Czas na zdrowie” jest Szkoła Podstawowa w Nieradzie.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie.

CELE KONKURSU:

 • Powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia.
 • Promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.

 

         UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- III ze szkoły Podstawowej w Nieradzie.

          TEMAT:

Temat konkursu brzmi ,, Czas na zdrowie”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

PRACE KONKURSOWE:

 • W ramach konkursu mogą zostac przygotowane prace w dowolnej technice plastycznej w formacie A4, A3.
 • Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 • Każda praca do konkursu powinna być z tyłu opisana: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę, którą reprezentuje.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

ZASADY OTRZYMYWANIA NAGRÓD;

 • Prace zostane ocenione przez komisję(wyłonioną przez organizatora) według następujących kryteriów:
 • - zgodność tematu,
 • - idealny i twórczy sposób wypowiedzi,
 • - oryginalność środków wyrazu,
 • - komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy,
 • - estetyka pracy.
 • Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w terminie do dnia   11  kwietnia 2019r. a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 • Laureatom zostaną przyznane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH:

Każdy uczeń klas I-III może zgłosić swój udział w konkursie , przynosząc osobiście pracę do wychowawcy swojej klasy lub nauczyciela klasy I pani Katarzyny Kamińskiej.

Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie prac konkursowych do dnia 5 kwietnia 2019r.

                                                         ORGANIZATOR KONKURSU:                             

                                                               Katarzyna Kamińska