Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Dnia 3 września 2018r. odbyła się uroczysta akademia z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Poprzedzona została ona Mszą św. w kościele parafialnym w Nieradzie.  Dyrektor szkoły Bożena Turek serdecznie powitała przybyłych na uroczystość gości: Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmę, ks. Marka Włoch, radnych-Wojciecha Opiłkę i Grzegorza Sikorę, sołtysa Marcina Caban, przewodniczącą Rady Rodziców Izabelę Turek, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i opiekunów, dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VIII. Pani dyrektor przedstawiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. Omówiła także organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019 Wysłuchaliśmy Listu Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęconego zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019. Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma złożył wszystkim życzenia wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. W nawiązaniu do 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej klasa VIII przedstawiła montaż słowno-muzyczny przedstawiający wydarzenia z kart historii naszej Ojczyzny. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani dyrektor pasowała ich na uczniów Szkoły Podstawowej w Nieradzie. Uczniowie klasy I z rąk radnych otrzymali rogi obfitości. Pani dyrektor przekazała życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego od radnego powiatu Andrzeja Cupiał.  Słowo z tej okazji skierowała do wszystkich także przewodnicząca Rady Rodziców. Na zakończenie dyrektor szkoły wręczyła dzienniki zajęć wychowawcom klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych. Przekazała także informację, że uczniowie klasy I otrzymają swój Pierwszy zeszyt nawiązujący do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pani Bożena Turek życzyła wszystkim, by nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości, by  każdy dzień wzbogacał dzieci i uczniów w wiedzę i nowe doświadczenia. 

Uroczystość z okazji inauguracji roku szkolnego przygotowana została przez Panie: Annę Mrozek, Katarzynę Huras, Alicję Golis i Dorotę Wiśniewską.

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
czytaj więcej

OGŁOSZENIE 


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieradzie uprzejmie informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas I - VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018r. o godz.9.00 na sali gimnastycznej. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klas I - VIII przechodzą z wychowawcami do sal lekcyjnych. Dzieci z oddziałów przedszkolnych udają się z wychowawcami grup do swoich sal i pozostają w przedszkolu do zakończenia zajęć. W tym dniu obowiązuje strój galowy. 

Dyrektor

Bożena Turek

  • 100 życzeń na 100 lat Niepodległej Polski

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje" realizowanego przez szkoły, przedszkola i placówki z Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Jego częścią są "Kroniki 100 życzeń na 100 lat Niepodległej Polski". Również nasza społeczność szkolna pozostawiła szczególny ślad uczestnictwa w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w formie autorskiego wpisu do kroniki. Wszystkie kroniki  zostaną przekazane Ojcom Paulinom podczas podsumowania projektu w listopadzie 2018 r. na Jasnej Górze. 

100 życzeń na 100 lat Niepodległej Polski

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Szkoła Podstawowa w Nieradzie, Michałów, ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna

zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Szkoła Podstawowa w Nieradzie, Michałów, ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. 

 

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w Szkole Podstawowej w Nieradzie, Michałów, ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna:

 

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Nieradzie, Michałów, ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości.

czytaj więcej

Dnia 22 czerwca 2018r. uczestniczyliśmy w uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym w Nieradzie. Dyrektor szkoły Bożena Turek powitała serdecznie przybyłych na akademię gości: Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmę, ks. Marka Włoch,  radnych - Wojciecha Opiłkę i Grzegorza Sikorę, sołtysa Jarosława Kmieć, przewodniczącą Rady Rodziców Izabelę Turek oraz nauczycieli, pracowników szkoły, wszystkich rodziców i opiekunów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VII. Wysłuchaliśmy Listów wystosowanych na zakończenie roku szkolnego przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Dyrektor szkoły podsumowała pracę dydaktyczno-wychowawczą w mijającym roku szkolnym, omówiła realizowane zadania oświatowe. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018
czytaj więcej

Pliki do pobrania