Zabawy ruchowe w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Szkolnego.