Spotkania sieci współpracy „ TIK w Poczesnej”

Jesteś tu: Strona główna » Aktywna tablica » Spotkania sieci współpracy „ TIK w Poczesnej”

Spotkania sieci współpracy „ TIK w Poczesnej”

W dniu 15 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Nieradzie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność powstałej sieci współpracy nauczycieli w ramach realizacji  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019- „Aktywna tablica”. Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu tworzą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie i ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika we Wrzosowej. W spotkaniu inaugurującym uczestniczyli dyrektorzy szkół Justyna Wilk i Bożena Turek oraz nauczyciele ze współpracujących szkół. W ramach sieci nauczyciele będą wspierać wszystkie przedsięwzięcia służące skutecznemu działaniu na rzecz rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli, tak aby tworzyć warunki do jak najlepszej jakości edukacji.

Zebranie miało charakter organizacyjno- roboczy. W trakcie spotkania:

- wymieniono kontakty do współpracy,

- ustalono harmonogram spotkań zespołów nauczycieli oraz plan współpracy międzyszkolnej sieci nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu ,

- określono harmonogram lekcji otwartych oraz sposoby ich dokumentowania,

- ustalono sposoby wymiany doświadczeń i warunków współpracy w międzyszkolnej sieci współpracy szkół( dobre praktyki)

- wymieniono informacje  z ukończonych szkoleń poświęconych temu tematowi,

- rozmawiano również nt. stopnia wyposażenia szkół w nowoczesne zestawy interaktywne orz inne pomoce dydaktyczne pozwalające prowadzić zajęcia nowatorskimi metodami nauczania.

Jako priorytet przyjęto wymianę przez nauczycieli praktycznych doświadczeń w zakresie stosowania TIK. W ramach sieci współpracy planuje się m.in.  zorganizowanie lekcji otwartych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych w nauczaniu na różnych etapach edukacji. Przyjęto zasadę, że w każdym tygodniu nauki szkolnej nauczyciele będą prowadzić co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych  w każdej klasie/ oddziale począwszy od dnia zainstalowania urządzeń i oprogramowania. Ustalono, że na stronie internetowej każdej ze szkół w zakładce „ Aktywna tablica” nauczyciele będą publikować scenariusze zajęć z wykorzystaniem technologii TIK oraz przykłady „dobrych praktyk”. Nauczyciele wyrazili opinię, że uczniowie chętniej pracują na lekcjach, podczas których stosuje się technologie TIK, lepsze są też efekty takiej pracy.