Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Cele programu

  • Cele programu

Program ,,Owoce w szkole” jest programem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europwjskiej. Ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a  tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które będą utrzymywały się w późniejszych latach życia.

Cele programu:                                                                                                                                                

   - trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci,

   - podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania w szczególnościdzieci.                                                                                                                                      

 

Realizacja ww. celów ma skutecznie przeciwdziałać:

    • wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym

    • wzrostowi zachorowań na choroby cywiliazcyjne spowodowane nieodpowiednią dietą

    • spatkowi konsumcji owoców w Polsce

W ramach realizacji programu ,,Owoce w szkole” będą podejmowane działania o charakterze edukacyjnym.