Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Zaprogramuj Przyszłość

Artykuły

Realizacja Projektu "Zaprogramuj przyszłość"

Nauczyciele realizowali Projekt w ramach zajęć pozalekcyjnych w kilkuosobowych grupach uczniów z klas I-III.   Przeprowadzonych zostało łącznie 15 zajęć. We wszystkich prowadzonych zajęciach nauczycieli wspierali trenerzy. W czasie zajęć nauczyciele programowali z uczniami rysunki, zasady ortograficzne, matematyczne. Stosowali dyktanda graficzne. Wykorzystywali  przekazany przez Fundację Orange szkole zestaw sprzętu edukacyjnego: trzy roboty, tablety, zestaw mechatroniczny i matę edukacyjną do programowania off-line oraz matę kropkową. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zajęcia z wykorzystaniem maty edukacyjnej, która w zależności od rodzaju zadania służyła np.: do sudoku, układania labiryntu, jako tor wyścigowy. Ćwicząc na niej uczniowie rozwijali swoją kreatywność, uczyli się rozwiązywania problemów, korygowania błędnych decyzji i wytrwałości. Ucząc się kodowania uczniowie pracowali także z wykorzystaniem tabletów zaczynając od prostych aplikacji. Roboty edukacyjne Dash i Dot sprawiły, że realizowane przy ich użyciu zadania były  niezwykle atrakcyjne dla uczniów, wywoływały wiele radości oraz mobilizowały do pracy. 

Nauczyciele doskonaląc swój warsztat pracy uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach online realizowanych w formule webinariów na temat „TIKowe” – w ramach, którego poznawali możliwości wykorzystywania tabletów, zasobów internetowych oraz aplikacji, tak by były one pomocne w zawodowym i codziennym życiu. Dnia 15 czerwca 2018r. dyrektor szkoły oraz nauczyciel uczestniczyli w seminarium podsumowującym projekt „Zaprogramuj przyszłość #46”, podczas którego omówiono następujące zagadnienia: Miejsce nauki programowania w polskim systemie edukacji, Od trenera do ucznia – model wsparcia nauczycieli w rozwoju warsztatu pracy w edukacji wczesnoszkolnej . Podczas prezentacji szkół wysłuchaliśmy Doświadczeń dyrektorów i nauczycieli w poszerzaniu metod pracy z uczniami klas I-III oraz obserwowaliśmy umiejętności uczniów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych stosowanych w ramach projektu. Na zakończenie seminarium odbyły się warsztaty na temat Nowoczesna edukacja za 3 miesiące, 3 lata, 10 lat – czyli co możemy zrobić z posiadaną wiedzą, doświadczeniem i zasobami, żeby kontynuować „programowanie przyszłości”.

Czytaj więcej o: Realizacja Projektu "Zaprogramuj przyszłość"
Powiększ obraz

Nowe gry

Czytaj więcej o: Nowe gry
Powiększ obrazUczniowie kl. III systematycznie uczestniczą w zajęciach z kodowania.

Czytaj więcej o:
Powiększ obraz

Zajęcia w klasie II

Czytaj więcej o: Zajęcia w klasie II

Czytaj więcej o: