Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

Temat: Rodzaje wypowiedzeń. Ćwiczenia wprowadzające.


Czas: 45 min.

 

Cele kształcenia – wymaganie ogólne z podstawy programowej

Uczeń:

[…] wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku.(III)

 

Cele lekcji

Uczeń:

- rozpoznaje w wypowiedzeniu podmiot i orzeczenie,

- odróżnia zdania od równoważników zdań oraz zdania pojedyncze od zdań złożonych,

- przekształca zdania pojedyncze w równoważniki zdań i odwrotnie,

- przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie,

- redaguje zdania złożone z użyciem spójników,

 

Pomoce i środki dydaktyczne:

- podręcznik dla klasy szóstej Teraz polski!;  Multibook;  

- tablica interaktywna.

 

Metody i formy pracy:

- rozmowa kierowana,

- ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,

- praca indywidualna i zespołowa z  podręcznikiem.

 

 

Przebieg lekcji:

I. Zapoznanie uczniów z celami lekcji

  1. Ćwiczenie praktyczne: wykonanie Ćwiczenia na dobry początek z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Uczniowie podkreślają w zdaniach podmioty i orzeczenia.
  2. Rozmowa kierowana: zapoznanie się ze schematem w Przypomnieniu (Multibook)
  3. Przekształcenie równoważników zdań w zdania ćw. interaktywne z Multibooka
  4. Zredagowanie zdań pojedynczych rozwiniętych zapis na tablicy interaktywnej.
  5. Układanie zdań pojedynczych i przekształcenie ich w równoważniki zdań – zapis na tablicy interaktywnej.
  6.  Połączenie wypowiedzeń w zdania złożone za pomocą spójników – zapis na tablicy interaktywnej.

II. Podsumowanie lekcji:

- wskazanie uczniom, co robili dobrze,

- wskazanie uczniom, nad czym należy jeszcze popracować,

- ocena aktywności uczniów na lekcji.

 

 

Opracowała Alicja Golis