Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VII

Temat: Związek między bokami w trójkącie prostokątnym – twierdzenie Pitagorasa

 

Czas: 45 min.

 

Treści nauczania z podstawy programowej

Uczeń:

- zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (VIII.8)

 

Cel główny:

 • poznanie dowodu twierdzenia Pitagorasa.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna nazwy boków w trójkącie prostokątnym,
 • rozpoznaje twierdzenie Pitagorasa,
  • kształtuje swoją spostrzegawczość,
  • używa języka matematycznego.
 • przedstawia wzorem zależności pomiędzy bokami trójkąta prostokątnego,
 • oblicza długość jednego z boków trójkąta prostokątnego, mając dane długości dwóch pozostałych boków,

 

Metody i formy pracy:

 • pokaz animacji dowodu twierdzenia Pitagorasa,
 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
 • praca grupowa i zespołowa z podręcznikiem.
 • uczenie się poprzez działanie,

 

Pomoce i środki dydaktyczne:

 • podręcznik;
 • tablica interaktywna,
 • karty pracy,
 • kalkulatory,
 • prezentacja multimedialna Power Point „Pitagoras”,
 • animacja dowodu twierdzenia Pitagorasa.

.

PRZEBIEG LEKCJI:

Część wstępna

 1. Czynności organizacyjne.
 2. Przypomnienie nazw boków w trójkącie prostokątnym.
 3. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
 4. Podanie tematu lekcji.

 

Część właściwa

 1. Ćwiczenie praktyczne: wykonanie Ćwiczenia na dobry początek. Uczniowie wybierają kwadratowe czekolady tworzące trójkąt prostokątny.
 2. Podział klasy na trzyosobowe grupy. Rozdanie kart pracy.

Uczniowie rysują trójkąty prostokątne, mierzą długości ich boków i obliczają kwadraty długości boków. Mogą korzystać z kalkulatorów.

 1. Zapisanie wyników na tablicy interaktywnej. Zwrócenie uwagi uczniom na to, że doświadczenie, które przeprowadzili, nie jest dowodem, lecz sprawdzeniem tezy twierdzenia na kilku przykładach.
 2. Odczytanie i zapisanie w zeszytach treści twierdzenia Pitagorasa.
 3. Prezentacja na temat życia Pitagorasa.
 4. Pokaz animacji dowodu twierdzenia Pitagorasa ze strony internetowej http://www.serwis-matematyczny.pl. Omówienie pokazu i dowodu twierdzenia.
 5. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa. Zapis rozwiązań na tablicy i w zeszytach.

Zadanie 2 strona 266 – po 2 przykłady z każdego poziomu. W tym zadaniu uczniowie ćwiczą umiejętność obliczania długości jednego z boków trójkąta prostokątnego, mając dane długości dwóch pozostałych boków.

 

Część podsumowująca

 1. Przypomnienie twierdzenia Pitagorasa i jego interpretacji.
 2. Ocena aktywności uczniów na lekcji.
 3. Zadanie pracy domowej:

Zadanie 1 strona 265 – po 2 przykłady z każdego poziomu. To zadanie pozwala wyćwiczyć posługiwanie się twierdzeniem Pitagorasa

 

Opracowała Izabela Caban