Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

O bibliotece

Biblioteka szkolna dysponuje zbiorami w liczbie ponad 5000 woluminów, a także zbiorami audiowizualnymi (filmoteka szkolna, płytoteka muzyczna), wydawnictwami multimedialnymi, atlasami oraz czasopismami.

Oferujemy literaturę popularnonaukową, beletrystykę, poezję, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne i podręczniki. Posiadamy zasobny księgozbiór nauczycielski, a w nim literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki. Zbiory są systematycznie uzupełniane nowościami z literatury popularnonaukowej i pięknej. Na bieżąco uzupełniamy lektury  oraz literaturę dla dzieci i młodzieży zgodnie z zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.

Dysponujemy czytelnią z dostępem do multimediów oraz bogatym księgozbiorem podręcznym (słowniki rzeczowe i filologiczne, encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, biografie, poradniki i przewodniki).

Biblioteka prowadzi działalność popularyzującą czytelnictwo, wspomaga pracę nauczycieli przedmiotów, pedagoga i wychowawców świetlicy, współpracuje z Biblioteką Publiczną  w Nieradzie.

Wyposażenie, obecność nowych książek na półkach oraz dbałość o estetykę pomieszczeń  bibliotecznych na pewno skłania uczniów do odwiedzenia biblioteki nie tylko ze względu  na konieczność wypożyczenia lektury. Uczniowie równie chętnie korzystają z dostępnych multimediów, wykorzystują w swej pracy technologię informacyjną.

                                                                                              Nauczyciel bibliotekarz

                                                                                               Anna Sobieraj