Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Konspekt zajęć wychowania fizycznego - układ taneczny

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

MONIKA MERCIK

TEMAT: MAŁE UKŁADY TANECZNE PRZY MUZYCE.

KLASA : ZAJĘCIA ZREALIZOWANE W KLASIE V ORAZ VI

ILOŚĆ UCZNIÓW : 10+5

MIEJSCE ĆWICZEŃ : SALA GIMNASTYCZNA

CZAS : 45 MINUT

PRZYBORY: POMPONY,STRÓJ WEDŁUG WŁASNEJ INWENCJI

CELE GŁÓWNE LEKCJI:

UMIEJĘTNOŚCI: UCZEŃ DOSKONALI SWOJĄ SPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ.POZNAJE PROSTE KROKI TANECZNE

PRÓBUJE STWORZYĆ UKŁAD TANECZNY

MOTORYKA:KSZTAŁTOWANIE ZRĘCZNOŚĆI,ZWINNOŚĆI I SKOCZNOŚĆI I GIBKOŚCI

WIADOMOŚĆI:UCZEŃ WIE JAK TAŃCZYĆ W PARACH, JAK BEZPIECZNIE PORYSZAĆ SIĘ W CZASIE TAŃCA

AKCENTY WYCHOWAWCZE:UCZEŃ CIESZY SIĘ ZE STOPNIA OPANOWANIA ELEMENTÓW TANECZNYCH;UCZEŃ PEŁNI ROLĘ ORGANIZATORA W MIEJSCU ĆWICZEŃ;WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE

TOK LEKCJI

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

DOZOWANIE

UWAGI ORGANI.

I Część wstępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Część

główna

1.Zbiórka

2.Sprawdzenie obecności,strojów i gotowości do zajęć

3.Podanie tematu lekcji.

4.Rozgrzewka przy muzyce

-zabawa ożywiająca taniec w parach z piłką gumową

-rozgrzewka kształtująca

ćw.mięśni głowy,karku,szyi(krążenia potakiwania)

-krążenia ramion ,wymachy rąk

-krążenia tułowia,skłony.skrętoskłony,opady

-krążenia kolan oraz stóp

-luźne podskoki

1.Przypomnienie podstawowych kroków tanecznych

2.Taniec

-kroki w rytm melodii

serduszko puko w rytmie cza-cza

3.Ćwiczenia taneczne według własnej inwencji twórczej

-skłony,obroty,wznosy na palce stóp,

-pajacyki

-przerzuty boczne(gwiazda)

-podskoki,wymachy rąk i nóg

4.Próba tworzenia małych układów tanecznych przy muzyce

 

3-5'

 

 

 

 

5'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30'

w szeregu

metoda zadaniowo-ścisła

radiomagnetofon

taniec w parach przy muzyce z piłką trzymaną brzuchami

metoda

zabawowo-naśladowcza

zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas tańca

ustawienie w

w rozsypce

metoda zabawowo-naśladowcza

III Część

końcowa

1.Ćwiczenia uspokajające (wdech i wydechy)

2.Zbiórka :

-omówienie lekcji

-rozmowa na temat:czego się nauczyli,co będę pamiętać z lekcji i czy wykorzystają elementy tańca w przyszłości ?

-podziękowanie za wspaniałą pracę na lekcji

3.Sportowe pożegnanie

5'

W szeregu

metoda zadaniowo-ścisła

Opracowała : Monika Mercik nauczyciel wychowania fizycznego

UWAGA :ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA UKŁADÓW TANECZNYCH KTÓRE ZOSTAŁY ZAPREZENTOWANE W PIERWSZYM DNIU WIOSNY W NASZEJ SZKOLE BYŁ TO POKAZ MODY ORAZ AEROBIK W WYKONANIU CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT Z KLASY V I VI