Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Ramowy rozkład dnia - 4,5 - latki

                                 Ramowy rozkład dnia w grupie 4,5 – latków

 

7.00-8.30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.


8.30-9.00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne  i samoobsługowe. Śniadanie.

9.00-9.30 Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka: zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, prace hodowlane.

9.30-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijających aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych.

10.00-11.10 Pobyt na powietrzu: gry sportowe, zabawy ruchowe proponowane przez nauczycielkę, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery. (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali).

11.10-12.00 Przygotowanie do obiadu: czynności opiekuńcze, porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. Spożywanie posiłku. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym - poobiedni odpoczynek: słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

12.00-12.30 Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela: zabawy swobodne, spontaniczne inspirowane przez dzieci.

12.30-13.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, zajęcia z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13.30-14.00 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci przebywających  w przedszkolu do godziny 14-tej.

14.00-14.30   Podwieczorek: czynności opiekuńcze, porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

14.30-16.00 Zabawy ruchowe,  sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczycielkę oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci, swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań,  indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

Na życzenie rodziców zajęcia nauki religii odbywają się  w następujące dni:

- środa w godz. 1400 -1430

- piątek w godz. 830 - 900