Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Projekt "PRZEDSZKOLE Z PASJĄ"

Sprawozdanie z realizacji projektu „Mały przedszkolak – dużym artystą” w oddziałach przedszkolnych w I półroczu roku szkolnego 2011/2012

 

W bieżącym roku szkolnym w oddziałach przedszkolnych realizowany jest projekt „Przedszkole z pasją” na temat „ Mały przedszkolak – dużym artystą”. Jego głównym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie:

- jego wrodzonych możliwości twórczych,

- poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej i muzycznej,

- kształtowanie twórczej postawy.

W I półroczu w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  •  W ramach rozwijania plastycznych uzdolnień dzieci miały możliwość tworzenia różnych ilustracji wyobrażających zaobserwowane zjawiska i otaczający świat. Uczestniczyły w zajęciach plastycznych na powietrzu, przeprowadzone były zabawy twórcze z wykorzystaniem piasku, dzieci układały np. kompozycje z tworzywa przyrodniczego. Braliśmy również udział w konkursach plastycznych na temat: „Bezpieczna droga”, „Las i jego mieszkańcy”, konkurs „Na Anioła” i  „Kartkę walentynkową”.
  •   Systematycznie rozbudzano talenty muzyczne – dzieci poznały wiele piosenek i zabaw muzycznych. Uczestniczyły w przeglądzie piosenki dziecięcej  „Jesienne muzykowanie” oraz w Międzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Najpiękniejsze Kolędy i Pastorałki” oraz w Gali Piosenki Dziecięcej Złoty Mikrofon, w którym Marcelina Caban uzyskała wyróżnienie. Dzieci miały w przedszkolu możliwość częstego słuchania ulubionych płyt i zabaw muzycznych.
  •   Zorganizowany został wyjazd do Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie na bajkę pt. „Trzy świnki”, gdzie przedszkolaki mogły obserwować prace aktora na żywo. Same również mogły poczuć się aktorami podczas występu na Wigilii środowiskowej przedstawiając program pt. „ Zwyczaje bożonarodzeniowe”. Obecnie dzieci przygotowują program na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Jak to z babcią i dziadkiem było…”
  •   Podczas zabawy karnawałowej dzieci przeniosły się w świat baśni przebierając się w piękne stroje.
  •   Jednym z celi projektu jest uwrażliwienie dzieci na literaturę piękną. Systematycznie czytane były utwory z kanonu literatury dziecięcej – opowiadania, bajki, wiersze. Kontynuowana była współpraca z biblioteka szkolna oraz Filią Biblioteki Gminnej w Nieradzie.
  •   Bardzo dobrze przebiegała współpraca z rodzicami. Rodzice angażowali się w organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych. Byli gośćmi na uroczystościach przedszkolnych, szkolnych i środowiskowych. Rodzice uczestniczyli w zebraniach grupowych, podczas których wychowawcy oddziałów przedszkolnych systematycznie informowali o postępach dzieci.                                                                                

Koordynator projektu 

Anna Macherzyńska